O projektu: Glavni problem koji se ovim projektom želi riješiti je nedovoljna konkurentnost tvrtke Čigra d.o.o. kroz otvaranje poslovne jedinice i ulaganjem u materijalnu imovinu na području Grada Knina. Nekonkurentnost tvrtke je prvenstveno uzrokovana istrošenošću osnovnih sredstava za rad, čija je njihova funkcionalnost nedostatna za daljnji razvoj poslovanja i zahtjeve s kojima se tvrtka u ovoj fazi razvoja susreće na tržištu. Glavne ciljne skupine projekta su tvrtka Čigra d.o.o., te zaposlenici tvrtke koji imaju potrebu za značajnom modernizacijom strojeva i opreme, te većoj efikasnosti tehnološkog procesa izvođenja radova.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta Povećana konkurentnosti tvrtke Čigre d.o.o. osnivanjem poslovne jedinice i ulaganjem u materijalnu imovinu na području Grada Knina.

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti tvrtke ČIGRA d.o.o.,
Kod projekta: KK.08.2.1.14.0054
Ukupna vrijednost projekta: 2.904.809,32 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 1.165.768,34 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 24.travanj 2019. – 15.listopad 2021.
Naziv poziva: 9b1.2.3 Provedba shema za razvoj poduzetništva – Razvoj poduzetništva u Gradu Kninu
Fond: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Naziv korisnika: Čigra d.o.o.
OIB: 14580925648
Adresa: 113. šibenske brigade HV-a 241 C
Kontakt osoba: Anita Pavlović
Broj telefona: +385 913368388

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Čigra d.o.o. i ne predstavlja službena mišljenja Europske unije.

Pročitajte više o financiranju ovdje: www.strukturnifondovi.hr

Skip to content